UX er en forkortelse af “User eXperience” og oversat til dansk betyder det brugeroplevelser. Det går ud på at imødekomme de forskellige behov en kunde kan have og implementere det i en løsning, f.eks. et website. UX handler altså om at få indsigt i forskellige kundetyper, og deres anvendelse af en given teknologi. UX defineres ud fra følgende tre karakteristika